ניהול פיננסי נכון: הבסיס להצלחה עסקית

פורסם בתאריך: 27 בינואר 2024

ניהול כספים נכון חיוני להשגת הצלחה בטווח הקצר והארוך כאחד. עסקים המנהלים ביעילות את הכספים שלהם מסוגלים לקבל החלטות מושכלות, להפחית סיכונים ולנצל הזדמנויות צמיחה. אז כדי להבטיח שהעסק שלך יישאר במסלול, חיוני להבין את עקרונות המפתח של ניהול פיננסי נכון. במאמר זה נחקור את החשיבות של ניהול כספי נכון ונעמיק בעקרונות המפתח שלו.

הבנת ניהול פיננסי

ניהול כספי בעסק מתייחס לתכנון אסטרטגי, ארגון ובקרה של משאבים פיננסיים כדי להשיג את יעדי הארגון. הוא מקיף פעילויות שונות כמו תקצוב, ניהול תזרים מזומנים, ניתוח סיכונים ודיווח כספי. ניהול פיננסי יעיל מספק לעסקים מפת דרכים להקצאת משאבים ביעילות, לייעל את הרווחיות ולשמור על מצב פיננסי בריא. בתוך כך, הוא מקטין את הסיכון לקבלת החלטות שגויות, המבוססות על הבנה פיננסית לקויה.

ניהול פיננסי נכון מאפשר לעסקים:

– לתכנן צמיחה והתרחבות עתידית.

– לשפר את קבלת ההחלטות על ידי מתן מידע פיננסי מדויק.

– לנטר ולהעריך את הבריאות הפיננסית של הארגון.

– לזהות ולנהל סיכונים פוטנציאליים.

– להבטיח מימון לצרכים תפעוליים והשקעות.

– לעמוד בדרישות החוק והרגולציה.

עקרונות מפתח של ניהול פיננסי נכון

בעלי עסקים הם בדרך כלל בעלי יכולות וכישורים מצויינים בתחום עיסוקם המרכזי, אך לא בהכרח בעולם הפיננסי. מפאת ההבנה החלקית, לעיתים קרובות הם מסתמכים יותר מדי על רואה החשבון, ואינם מבינים שתפקידו אינו כולל את ניטור המצב הכלכלי בעסק, מתן הדרכה או המלצות להתנהלות נכונה. כמו כן, חלקם נמנעים מלבצע ניהול כספים בעסק באופן קפדני ורציני של הפן הכלכלי, הן בשל חוסר ההבנה והן מפני שהניהול הכספי נדחק לאחור בסדר העדיפויות הלחוץ. 

כפועל יוצא מכך, בעסקים רבים לא ברורה התמונה הפיננסית לאשורה, ומתקבלות החלטות שגויות המכניסות את העסק לבעיות, כגון קשיי תזרים, לקיחת הלוואות בתנאים לא טובים ומסיבות לא נכונות, צבירת נקודות שחורות בבנק, חובות הולכים ותופחים, היעדר יכולת לממן צעדי התרחבות ואף את התפעול השוטף. על כן, חשוב מאוד לקבל ליווי וייעוץ מאנשי מקצוע בעלי מומחיות בתחום של ניהול כספים לעסקים, אשר יקנו את הכלים הנחוצים וילמדו כיצד להתנהל נכון. 

לפניכם מספר עקרונות של ניהול פיננסי נכון:

1. תקציב וחיזוי

אחד העקרונות הבסיסיים של ניהול פיננסי הוא תקצוב וחיזוי. הגדרת יעדים פיננסיים ברורים ויצירת תקציב מקיף מאפשרים לעסקים להקצות משאבים בצורה יעילה, לעקוב אחר הוצאות ולמדוד ביצועים. על ידי מעקב אחר תוצאות בפועל מול התקציב, ארגונים יכולים לזהות תחומי שיפור ולבצע התאמות נדרשות.

חיזוי, לעומת זאת, כרוך בהערכת תוצאות פיננסיות עתידיות על סמך נתונים היסטוריים ומגמות שוק. הדבר מאפשר לעסקים לצפות אתגרים או הזדמנויות פוטנציאליות, ולתכנן אותם באופן יזום. באמצעות תקצוב ותחזית מדויקים, עסקים יכולים לקבל החלטות מושכלות ולהבטיח את היציבות הפיננסית שלהם לטווח ארוך.

2. ניהול תזרים מזומנים

ניהול תזרים מזומנים נכון הינו חיוני לתפעול חלק של כל עסק. הניהול מבוסס על מעקב אחר תנועת הכספים בארגון ומחוצה לו, תוך הבטחה שיש מספיק נזילות כדי לעמוד בהתחייבויות פיננסיות. על ידי אופטימיזציה של תזרים המזומנים, עסקים יכולים לנהל טוב יותר את ההון החוזר, להפחית את הסיכון ללחץ פיננסי ולנצל הזדמנויות לצמיחה.

חובה להבין תנועה של כספים בבית עסק, כלומר את זרימת המזומנים תוך מעקב קרוב אחר חובות ותשלומים, וליישם אסטרטגיות גבייה ותשלומים יעילות. ניהול תזרים מזומנים טוב כרוך במילוי דו"ח תזרים על בסיס יומי, שמירה על רזרבות נאותות, יצירת מרווח להוצאות בלתי צפויות, וצמצום פער הזמנים בין יציאות וכניסות מזומנים.

3. ניהול סיכונים

ניהול סיכונים יעיל הוא חלק בלתי נפרד מניהול פיננסי נכון. עסקים מתמודדים עם סוגים שונים של סיכונים, לרבות סיכונים פיננסיים, תפעוליים, שוקיים ורגולטוריים. זיהוי סיכונים פוטנציאליים, הערכת השפעתם הפוטנציאלית ויישום אסטרטגיות לצמצום, חיוניים למזעור הפסדים פיננסיים ולשמירה על המשכיות עסקית.

ניהול סיכונים יזום כולל פיתוח תוכניות מגירה, גיוון זרמי הכנסה, ביצוע הערכות סיכונים שוטפות והפעלת בקרות פנימיות נאותות. על ידי ניהול יעיל של סיכונים, עסקים יכולים להגן על נכסיהם, לשפר את החוסן שלהם ולהסתגל לסביבות עסקיות משתנות.

4. ניתוח פיננסי ודיווח

ניתוח פיננסי ודיווח מספקים תובנות לגבי הביצועים הפיננסיים של העסק ונותנים מידע על תהליכי קבלת החלטות. ניתוח שוטף של דוחות כספיים עוזר לזהות דפוסים, מגמות ותחומי שיפור, כאשר יחסים ומדדים פיננסיים מרכזיים כגון יחסי רווחיות, יחסי נזילות ויחסי מינוף, מאפשרים לעסקים להעריך את הביצועים שלהם ולהשוות אותם לאמות מידה בתעשייה.

כמובן שדיווח כספי מדויק ובזמן חיוני לשמירה על שקיפות מול בעלי עניין, לרבות משקיעים, מלווים ורשויות. הוא מבטיח עמידה בתקנים חשבונאיים ומספק סקירה מקיפה של הבריאות הפיננסית של העסק. בתוך כך, על ידי שימוש בניתוח ודיווח פיננסי, עסקים יכולים לקבל החלטות מבוססות נתונים ולחזק את האמינות שלהם בשוק.

היבטים נוספים של ניהול פיננסי נכון

מלבד האמור לעיל, להתנהלות פיננסית נכונה יש עוד מרכיבים רבים. כך למשל, תמחור המוצרים והשירותים הינו מנגנון הפקת הרווחים המרכזי של העסק. ועדיין, בעסקים רבים התמחור מבוצע בעיקר בהשוואה למחירי המתחרים, וללא התייחסות לשורה ארוכה של היבטים חשובים. כך למשל, תמחור מקצועי צריך לקחת בחשבון את ההיבטים המייחדים את העסק, מוצרים ושירותיו, את עלויות הייצור והתפעול, את המיתוג וקהל היעד, את שאיפות הרווח האישיות של בעל העסק, את שולי הרווח המקובלים בענף, ועוד.

עוד מרכיב שיש לתת עליו את הדעת הוא הלוואות, שאותן יש לקחת רק לצרכי התרחבות וצמיחה, להבדיל מהנחת טלאים על חוסרים בתזרים המזומנים. יש לעקוב אחר ההלוואות, לסגור או למחזר אותן במידת הצורך, ולדעת כיצד לפנות נכון לגורמים מלווים על מנת לקבל מימון בתנאים מועדפים. מעבר לכך, ניהול פיננסי מחייב התייחסות מתמדת לעלויות הייצור והתפעול, לשינויים במחירי חומרי הגלם, האנרגיה, התובלה, אספקת השירות, ומרכיבים רבים נוספים המשפיעים על שורת הרווח. 

 

איך אנחנו יכולים לעזור

בכל הנוגע לניהול פיננסי נכון, פנייה להכוונה ממומחים יכולה לעשות הבדל משמעותי. קניג פיננסים, שהוקמה על ידי הילה קניג, מציעה שירותי ייעוץ עסקי כלכלי מקיפים. בין היתר, נוכל לסייע לכם באיתור נקודות חיסכון בעלויות מימון ועמלות, בבדיקת התאמה בין האובליגו הקיים לפעילות העסקית בפועל, בליווי תהליך מעבר בנק, בקבלת הצעות מחיר למימון ממספר בנקים, בכתיבת בקשת אשראי, ובניהול משא ומתן מול הבנק.

כמו כן, המומחים שלנו עומדים לרשותכם עם השכלה וידע כלכלי נרחב, ועם ניסיון רב מהשטח בליווי עסקים ואנשים פרטיים כאחד. אנו נדע להמליץ על פתרונות מותאמים, נכונים ומשתלמים עבורכם, להכווין להתנהלות כספית נכונה, ולתת כלים חיוניים להצלחה עסקית בטווח הקצר והארוך כאחד.

אל תהססו לפנות אל צוות המומחים שלנו! אנחנו כאן כדי לעזור. למידע נוסף על ניהול פיננסי נכון בעסקים, צרו איתנו קשר עוד היום בטלפון 050-5921001.

 
 

אנחנו רוצים להאיר לכם את הדרך

לפגישת היכרות ללא התחייבות מלאו את הטופס

רוצים לקבל מאתנו מתנה ?

השאירו פרטים לקבלת המדריך להתנהלות בנקאית נכונה או לכל שירות אחר שלנו: